KİTAP BİLGİLERİ

İHYAU ULUMİ'D-DİN

Gazzâlî’nin, bu eserine ‘Din İlimlerinin Diriltilmesi’ manasına gelen İhyâu Ulûmi’d-Dîn adını vermesi çok anlamlıdır. Gazzâlî bu kitabında dini konuların hemen her dalına değinmiş ve bir ıslah çalışması yapmıştır. Yaşadığı dönemde gerçek âlimlerin kalmadığını, gerçek âlimlerin yerini taklitçilerin aldığını söyler. Şeytanın, âlimlere tesir ederek çoklarını yoldan çıkardığını, maddi menfaat uğruna iyilikle kötülüğün birbirine karıştırıldığını, bu durumun dine çok zarar verdiğini ve tehlikeli bir hâl aldığını anlatır. Bu sebeple O, din ilimlerini yeniden diriltmek ve yaşatmak için böyle bir eser kaleme almayı bir vazife bilmiştir.

Resmi Büyült

Talep Formu

Sözleşmeyi Oku